Smart Cities. MMR podporuje inovativní správu měst a obcí

Smart Cities. MMR podporuje inovativní správu měst a obcí

17.8.2022

Regiony, města a obce mají v Ministerstvu pro místní rozvoj přirozeného partnera, pokud jde o jejich rozvoj. Naše aktivity dlouhodobě cílí na tvůrce politik, kterým pomáháme zavádět digitální a inovativní řešení při správě regionů a měst dle konceptu Smart Cities. Inovativní rozvoj regionů řadíme mezi své priority také v rámci českého předsednictví v Radě EU.

Koncept chytrých měst, neboli Smart Cities, představuje přístup k sofistikovanějšímu řízení měst, obcí, regionů i života v nich pomocí moderních technologií. Je zároveň jednou z cest k jejich udržitelnému rozvoji. S jeho projevy se můžeme již dnes setkat zejména v oblasti dopravy, energetiky, vodohospodářství, nakládání s odpady, ale také eGovernmentu nebo krizového řízení.

Ve většině případů jsou tyto technologie oku laika skryty, takže si často ani neuvědomíme, že díky nim šetříme na energiích, rychleji a bezpečněji cestujeme, profitujeme z chytrých řešení infrastruktury, že se nám zrychlila komunikace s úřady nebo že jsou naše města a obce zelenější. Zkrátka že žijeme kvalitnější život. Své o tom vědí třeba Pražané nebo obyvatelé Písku či Pardubic. To jsou města, která jsou v Česku v oblasti zavádění konceptu Smart Cities asi nejdále.  

I vaše město může být smart

Měst, která ve svých rozvojových plánech pracují s konceptem Smart Cities, přibývá. Ministerstvo pro místní rozvoj je v tomto směru gestorem - představitele samospráv učíme, jak při zavádění konceptu správně postupovat, koordinujeme aktivity předních odborníků i veřejnosti, vedeme pracovní skupinu, která určuje aktuální trendy, nabízíme přehledy financování projektů a v neposlední řadě také podporujeme jejich realizaci.  

Aktivity na poli Smart Cities budeme samozřejmě dále rozvíjet i během českého předsednictví v Radě EU. Toto půlroční období je pro nás unikátní příležitostí zintenzivnit spolupráci s evropskými organizacemi v oblastech mapování inovačních prostředí, inovativních přístupů v rozvoji regionů a digitalizace v městském prostředí.  

Kam pro další informace?

Zajímá-li vás tato problematika hlouběji, sledujte kromě těchto webových stránek také web Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Smart Cities, kde se mimo jiné seznámíte s praktickými pozitivními příklady zavádění konceptu chytrých měst, metodikami či s možnostmi financování těchto aktivit.