Pod taktovkou MMR o digitalizaci a inovacích v urbánní politice

Pod taktovkou MMR o digitalizaci a inovacích v urbánní politice

15.7.2022

Digitalizace a inovace pro města všech velikostí byly hlavním tématem online workshopu s názvem EUKN Policy Lab. Akce, které se zúčastnilo přes pět desítek tuzemských i evropských zájemců, byla příležitostí k diskuzi o propojení Nové lipské charty a jejích návazných dokumentů s Územní agendou 2030 ve městech a funkčních územích.

Český příspěvek k digitálním a inovativním městům představila vedoucí oddělení urbánní politiky a strategií MMR Marie Zezůlková. Ve svém proslovu mimo jiné zdůraznila, že digitalizace a inovace měst všech velikostí je pro Českou republiku zcela zásadní. Naše země je podle Marie Zezůlkové specifická velkým počtem měst a obcí – zatímco třeba v Nizozemsku jich lze napočítat 360, v Česku přes 6 200. „Struktura u nás v Čechách je skutečně fragmentovaná, což představuje velkou výzvu z hlediska infrastruktury veřejných služeb. Tam je těžké zavádět řadu inovací, a právě digitalizace by v tom mohla být velkým pomocníkem,“ vysvětlila Marie Zezůlková a dodala, že Česká republika má svou vnitrostátní strategii. Jde o vládou schválenou Koncepci Smart Cities, ve které je definováno sedm hlavních principů pro chytrá a odolná města. Zezůlková účastníky seznámila i s několika příklady opatření, kterými Česku zmiňovanou koncepci implementuje. Jedním z nich je například program 5 G pro 5 měst, který byl spuštěn v roce 2020. „Rádi bychom se zaměřili nejen na investice, ale i na rozvoj měst prostřednictvím chytrých řešení a jsme ochotni obcím pomoct, mimo jiné i finančně,“ uvedla Zezůlková. Hovořila také o různých finančních nástrojích určených na realizaci jednotlivých projektů. Dodala také, že na národní úrovni základním dokumentem Strategie místního rozvoje ČR 21+.

V další části semináře moderovaného Martinem Griselem, ředitelem European Urban Knowledge Network (EUKN), se svými praktickými zkušenostmi vystoupili Federica Bordelot, hlavní politická poradkyně pro digitální transformaci z instituce Eurocities, Javier Orozco-Messana, politický poradce Generálního ředitelství pro komunikační sítě a technologie (DG CONNECT), Miia Paananen z kanceláře EU pro jižní Švédsko se sídlem ve finském Turku, a - Jonas Onland, vedoucí programu Digitální transformace a Evropa ve VNG (Asociace nizozemských obcí).  

Tito evropští experti debatovali mj. o možnostech financování digitalizace a inovací v oblasti městské infrastruktury a veřejných služeb – snahou bylo pomoci zástupcům místních samospráv zorientovat se v rozsáhlé nabídce možností a najít správné programy pro získání finanční podpory z Evropské unie. Anketa v průběhu diskuze mimo jiné ukázala, že představitelé českých měst a obcí mají o problematiku zájem, nicméně většina pociťuje nedostatek informací o evropských nástrojích v oblasti urbánní politiky. Před EUKN i MMR je tak ještě velký kus práce. Účastníci diskuze zástupcům českých místních samospráv doporučili ve věci digitalizace a realizace inovací spolupracovat a nebát se spojovat síly s většími celky. Zájemci o podrobnější informace mohou navštívit web Vše o Smart Cities (budtesmart.cz).

Foto: Shutterstock.com (montáž: COT group)