MMR: URBACT zahájil v Brně nové programové období. Představil iniciativu pro sociální začleňování

MMR: URBACT zahájil v Brně nové programové období. Představil iniciativu pro sociální začleňování

30.11.2022

Výměna zkušeností mezi evropskými městy, udržitelný rozvoj i iniciativa posilující sociální začleňování. Na to se zaměřuje program URBACT, jehož zástupci se v rámci českého předsednictví v Radě EU sešli v Brně se zástupci členských států EU, kandidátských zemí západního Balkánu a Evropské komise, aby společně zahájili jeho nové programové období.

URBACT je nejoblíbenějším evropským programem pro rozvoj měst v ČR. Pomohl realizovat už řadu rozličných projektů, které zapojují občany do rozvoje míst, ve kterých žijí. Účast v programu  je skvělou příležitostí pro česká města navázat mezinárodní spolupráci se zahraničními partnery a inspirovat se od těch nejlepších. Iniciativa OnStage představená v Brně navíc ukázala, že program není zdaleka zaměřen jen na evropské metropole, ale těžit z něj mohou i menší česká města, jako jsou například Broumov nebo Neratovice,“ uvedl náměstek ministra pro místní rozvoj Radim Sršeň.

Zmiňovaná iniciativa OnStage se zaměřuje na sociální začleňování prostřednictvím výuky hudby, zpěvu, tance a dalších performativních umění. Projekt, který využívá hudební vzdělávací programy s cílem dosažení změny ve společnosti, úspěšně funguje už ve třech českých a čtyřech slovenských městech. Přestože v Česku existuje hustá síť státních základních uměleckých škol, některé děti se do jejich kurzů kvůli finanční náročnosti nezapojují. Právě na ně projekt OnStage cílí.  

Program URBACT, který v Česku zastřešuje Ministerstvo pro místní rozvoj, umožňuje městům spolupracovat vytvářením partnerských uskupení zaměřených na konkrétní problematiku, tzv. Sítí měst, sdílením dobré praxe a rozvíjením schopností odborníků s důrazem na udržitelný rozvoj měst. Program financují partnerské státy Evropské unie a Evropský fond pro regionální rozvoj, který na nové programové období vynaloží necelé dvě miliardy korun.

Na zasedání Monitorovacího výboru URBACT byly schváleny programové dokumenty včetně manuálu, nové grafické identity programu a parametrů první výzvy programu URBACT IV, která bude vyhlášena 9. ledna 2023. Od tohoto termínu budou Sítě měst (Action Planning Networks) moci předkládat své projektové záměry, a to až do 31. března 2023.