Konference Současný stav elektronizace veřejných zakázek v ČR a výhled do roku 2027

Konference Současný stav elektronizace veřejných zakázek v ČR a výhled do roku 2027

25.11.2022

Náměstkyně ministra pro místní rozvoj paní Mgr. Leona Gergelová Šteigrová Ph.D. zahájila konferenci Současný stav elektronizace veřejných zakázek v ČR a výhled do roku 2027, která se zabývala elektronizací veřejných zakázek. Konference, kterou pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj, proběhla dne 24. listopadu 2022 v rámci českého předsednictví v Radě EU. Jejím stěžejním tématem byly nejdůležitější principy a teze v oblasti elektronizace veřejných zakázek, zejména představení priorit, které považuje MMR za klíčové pro aktuální strategii elektronizace veřejných zakázek a záměry MMR v dané oblasti.

Účastníci konference se seznámili s právní úpravou elektronického zadávání VZ v ČR, jejím vývojem, současným stavem a zejména budoucím směřováním. Inspirací pro zahraniční odborníky mohlo být zejména prezentace Národního elektronického nástroje (NEN) coby komplexního, MMR provozovaného, elektronického nástroje pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí pro všechny kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů. NEN je součástí státního systému NIPEZ ve správě Ministerstva pro místní rozvoj.
 
Panel k budoucnosti elektronického zadávání veřejných zakázek přinesl řadu zajímavých témat, např. jak zajistit efektivní propojení elektronických nástrojů se systémy eGovernmentu nebo otázku povinnosti či dobrovolnosti certifikace elektronických nástrojů. Užitečné informace zazněly i v panelu o využívání dat ve veřejných zakázkách. Přínosná byla diskuse nad efektivním využíváním open dat. O zkušenosti s elektronickým zadáváním veřejných zakázek i s využíváním dat na Slovensku se podělili i slovenští kolegové - Mgr. Jaroslav Lexa podpředseda Úradu pre verejné obstarávanie, doc. Ing. Radoslav Delina, PhD z Technické univerzity Košice a Mgr. Marcela Turčanová ze společnosti APUEN AKADÉMIA.
 
Jednání se aktivně zúčastnilo na 80 hostů, převážně zástupců členských států EU a předních českých odborníků v oblasti elektronizace veřejných zakázek. Na konferenci navazuje workshop s aktuálními tématy elektronizace veřejných zakázek, prezentací zkušeností uživatelů elektronických nástrojů a diskusí odborníků.