Fondy EU pomohly opravit pět stovek památek

Fondy EU pomohly opravit pět stovek památek

28.7.2022

Také během svých prázdninových cest rádi navštěvujete hrady, zámky a jiné památky? A radujete se z každé vydařené rekonstrukce? My také! A věděli jste, že mnoho z těchto oprav bylo financováno z fondů Evropské unie, a to i prostřednictvím dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj?

S podporou fondů EU bylo od roku 2014 realizováno 501 rekonstrukcí památkových objektů. Bezmála 75 milionů korun například putovalo prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu do revitalizace hradu Kost v Královéhradeckém kraji.  

Během pětiletého projektu, který probíhal v letech 2016 až 2021, se na hradě realizovala řada záchranných prací – řešily se například vlhkostní poměry, opravila se parkánová zeď i skalní masiv, konzervovány byly plastické části kamenného zdiva, odvlhčila se kaple sv. Anny a opraveny byly její krovy a v neposlední řadě se revitalizoval povrch nádvoří a parkánů.  

A to není všechno. Další finance se investovaly do přípravy hradu na budoucí zvýšený příliv návštěvníků – pro ně by se měly zpřístupnit nové objekty a otevřít nová expozice s 3D prezentací. Současní majitelé hradu, rodina Kinských, pamatovali i na zabezpečení objektu – na hradě proto bude díky podpoře z evropských fondů instalován kamerový systém se záznamem.  

Hrad Kost můžete během prázdninových měsíců navštívit každý den mezi 9. a 18. hodinou. Vybrat si můžete ze tří základních prohlídkových okruhů, v rámci kterých navštívíte hradní paláce, středověkou mučírnu nebo celý hrad. Případně můžete zvolit okruh zkrácený, který je navíc bezbariérový. Zájemcům je k dispozici také ubytování přímo na hradě!