Evropské fondy prokazatelně pomáhají. I u vás!

Evropské fondy prokazatelně pomáhají. I u vás!

26.7.2022

Je-li řeč o evropské problematice, dřív nebo později zazní termíny jako soudržnost či koheze. A laik začne tápat. Možná i vy. Přitom se jedná o téma, které se týká každého z nás.

„V principu je řeč o evropských penězích, které prostřednictvím dotačních programů pomáhají zkvalitňovat život v regionech,“ vysvětluje náměstkyně Sekce koordinace evropských fondů mezinárodních vztahů a cestovního ruchu Daniela Grabmüllerová.
 
Kvalita celku je vždy závislá na kvalitě jeho nejslabšího článku. Platí to i o Evropské unii, která od samého počátku nebyla (a dosud není) po ekonomické stránce zcela homogenním celkem. I v rámci jednotlivých členských států jsou patrné rozdíly mezi regiony.  Proto vzniklo několik evropských fondů, které mají za cíl tyto disparity snižovat a pomáhat rozvoji méně vyspělých států a regionů. „Když pojedete do regionů, rychle zjistíte, že evropské peníze pomáhají všude, kam se podíváte. Jsou to jednotlivé programy Ministerstva pro místní rozvoj i dalších resortů, které pomáhají zlepšit kvalitu života lidí v obcích a které míří na důležité prvky vybavenosti,“ dodává náměstkyně Grabmüllerová.
 
Díky fondům EU mohou například obce pořídit novou techniku pro hasiče, zdravotníky či strážníky, investovat prostředky do zlepšení kvality životního prostředí, modernizovat školky a školy, stejně jako dovybavit či rekonstruovat nemocnice. Politika soudržnosti Evropské unie se prakticky odráží třeba i v modernizaci železnice, výstavbě silnic a dálnic, vzniku nových pracovních míst, inovacích či obnově historických památek.  Máte rádi statistiky? Pak vězte, že jen v posledním programovém období, tedy v letech 2014-2020, bylo v Česku schváleno přes 411 tisíc projektů a jejich autorům bylo z evropských fondů proplaceno přes 514 mld. korun.
 
Přínos Evropské unie pro Česko a jeho regiony je v tomto ohledu neoddiskutovatelný, evropské fondy jednoznačně pomáhají. A pomáhat budou i nadále – v období českého předsednictví v Radě EU, tedy během následujícího půlroku, se bude diskutovat o dalším směřování evropských fondů v příštím programovém období po roce 2027. „Je to nesmírně důležité téma, protože tento typ evropské spolupráce představuje až třetinu rozpočtu celé Evropské unie,“ náměstkyně Sekce koordinace evropských fondů mezinárodních vztahů a cestovního ruchu Daniela Grabmüllerová.
 
Veškeré informace o evropských fondech přispívajících ke zlepšení soudržnosti najdete na speciálním webu www.dotaceeu.cz, jehož součástí je i propracovaný vyhledávač aktuálních dotačních příležitostí.

 

 (Z evropských prostředků byla například revitalizována kolonáda v Luhačovicích - viz. foto)