Čerpání z fondů EU startuje: Česká republika má Komisí schválenou většinu programů pro období 2021-2027

Čerpání z fondů EU startuje: Česká republika má Komisí schválenou většinu programů pro období 2021-2027

21.7.2022

Česká republika má Komisí schválenou většinu programů pro čerpání prostředků z fondů EU v novém období. Došlo tak ke splnění poslední formální povinnost a Česko, jako jedna z mála členských zemí, může oficiálně zahájit čerpání v téměř všech programech připravených pro období 2021-2027, na které je připraveno 550 miliard korun. Schválení posledního programu se očekává v srpnu.

„Jsem rád, že schvalování programů pro novou sedmiletku probíhá plynule a dle našich očekávání, které si Ministerstvo pro místní rozvoj v roli koordinátora politiky soudržnosti v České republice vytklo. Stojí za tím velká práce jak kolegů z Národního orgánu pro koordinaci, tak kolegů z jednotlivých ministerstev. Završili jsme tak dlouhou a náročnou přípravu směřování podpory z fondů EU pro Českou republiku na další období,“ uvedl místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

„Schválen je také Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Právě ten je klíčový pro další rozvoj obcí a krajů,“ dodal Ivan Bartoš.
Česká republika je na špici mezi členskými státy v předložení a schválení jednotlivých programů.  Celkem za koordinace MMR bylo předloženo všech devět programů a osm z nich je již Evropskou komisí schváleno. V srpnu se pak očekává schválení posledního z nich, OP Spravedlivá transformace. Pro Českou republiku je připraveno více než 550 miliard korun pro investice do rozvoje regionů, konkurenceschopnosti a inovací, budování infrastruktury i řešení sociálních otázek a zlepšení životního prostředí.

Česká republika je na čerpání v novém období připravena, a dokonce v některých programech již byly vyhlášeny první výzvy. Vyhlašování výzev bude nyní akcelerovat a aktuální přehled je vždy na zastřešujících stránkách www.dotaceEU.cz/výzvy.

Pro základní seznámení s aktuálně startujícím programovým obdobím připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj publikaci Abeceda fondů EU. Na podzim pak MMR připravuje pro žadatele další sérii úspěšných seminářů k projektovému a finančnímu řízení, které přispějí ke zkvalitnění předkládaných projektů. Semináře budou organizovány regionálními Eurocentry a přihlašování bude probíhat na www.dotaceEU.cz.

Kontakt

Veronika Hešíková