Bartoš: Zadávání veřejných zakázek bude mnohem efektivnější

Bartoš: Zadávání veřejných zakázek bude mnohem efektivnější

6.10.2022

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš zahájil PP Conference – Prague 2022, která se týkala veřejných zakázek. Konferenci pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve dnech 4. a 5. října v rámci českého předsednictví v Radě EU. Jejím stěžejním tématem bylo inovativní nakupování, efektivní zadávání veřejných zakázek a zpřístupnění veřejných zakázek a souvisejících obchodních příležitostí malým a středním podnikům.

Ministerstvo tak navázalo na pravidelnou diskuzi zaměřenou na zadávání veřejných zakázek v návaznosti na konference organizované všemi předsedajícími členskými státy a na jednání expertní skupiny Komise. První den jednali zástupci členských států, zástupci Evropské komise (EK) a vybraných partnerů. Jednání zahájil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. „Hlavním tématem současnosti je otázka inovací ve veřejných zakázkách. V současné turbulentní době, kdy se členské státy EU snaží vymanit ze surovinové závislosti na nespolehlivých a nepřátelských partnerech, je totiž zcela zřejmé, že cesta dalšího rozvoje spočívá v inovativní ekonomice. Jde zejména o inovace průmyslové, které budou směřovat právě do snižování surovinové a energetické závislosti, ale také jde o inovace technologické a v oblasti digitalizace. Právě inovace v oblasti IT a digitalizace je v současnosti velkým tématem, protože má velká část státní správy vůči inovativním přístupům obrovský dluh,“ uvedl mimo jiné místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

V rámci tohoto jednání se diskutovalo o aktuálních otázkách týkajících se výkladu inovativního zadávání, získávání nových dodavatelů nebo využívání sofistikovanějších druhů zadávacího řízení.