PRES > Akce > Setkání Národních kontaktních míst programu URBACT (NUP)

Setkání Národních kontaktních míst programu URBACT (NUP)

Termín konání: 30. 11. 2022 8:30 - 15:30 Přidat do svého kalendáře
Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Brno

PLÁNOVANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 65
 
POPIS AKCE:
V každém členském státě EU funguje Národní kontaktní místo (National URBACT Point – NUP), které poskytuje informace o možném zapojení do programu pro zájemce, koordinuje zapojená partnerská města a propojuje města se Sekretariátem URBACT v Paříži.

V rámci orgánu jsou zastoupeny jednotlivé členské státy zapojené do programu URBACT prostřednictvím svých zástupců Národních kontaktních míst. Setkání se konají na pravidelné půlroční bázi zpravidla v ČS předsedajícím Radě EU v koordinaci se Sekretariátem URBACT.

OBSAH:
Program jednání Národních kontaktních míst bude vycházet z aktuálních otázek pro jednání, které budou stanoveny v souladu se Sekretariátem URBACT v Paříži. Priorita bude kladena na proces schvalování jednotlivých výzev, plánování akcí v roce 2023. Detaily zaměření jednání budou do značné míry záviset také na výsledné podobě připravovaného programu URBACT IV a jeho napojení na Evropskou městskou agendu.

GESTOR:
Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení

KONTAKTNÍ OSOBY:
Mgr. Michal Koníček, tel: 224 864 116, e-mail: Michal.Konicek@mmr.cz 
Mgr. Markéta Horská, tel: 224 864 411, e-mail: Marketa.Horska@mmr.cz