PRES > Akce > Expertní jednání na specifické otázky politiky soudržnosti

Expertní jednání na specifické otázky politiky soudržnosti

Termín konání: 8. 7. 2022 8:30 - 15:30 Přidat do svého kalendáře
Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Akademie veřejného investování MMR (AVI)
Staré Město, 110 00 Praha 1
vchod z ulice Pařížská 4

PLÁNOVANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 70

POPIS AKCE:

Soudržnost je základním cílem Evropské unie, ale v současné době je ohrožena rostoucími hospodářskými, sociálními a územními rozdíly. Politika soudržnosti hraje při řešení těchto problémů klíčovou roli, nejedná však izolovaně. Nové nástroje EU mají potenciál ji podpořit a stejně tak mohou být priority a zdroje programů politiky soudržnosti využity na podporu cílů nových nástrojů. Nejdůležitějším z těchto nástrojů je RRF, který byl vytvořen za účelem zmírnění hospodářských a sociálních dopadů mimořádné situace související s pandemií Covid-19. K dalším patří financování opatření v oblasti klimatu v rámci Modernizačního fondu podporujícího energetickou bezpečnost v členských státech s nižšími příjmy v rámci priority EU pro zelenou transformaci. V rámci politiky soudržnosti existuje také Fond pro spravedlivou transformaci zaměřený na zmírnění dopadů přechodu ke klimatické neutralitě v nejvíce postižených územích.

V zásadě by měla být usnadněna doplňkovost a synergie mezi politikou soudržnosti a novými nástroji EU, a to integrací podpory z více zdrojů EU, sdílením kapacit, zdrojů a znalostí napříč financujícími subjekty a vytvořením viditelnějšího propojení mezi politikami EU a potřebami na vnitrostátní a regionální úrovni.  V praxi však bylo dosud dosaženo potenciálních přínosů omezeně, přičemž celistvost mezi nástroji, fondy a úrovněmi řízení se zdá být roztříštěná.

OBSAH:
Cílem setkání expertů je sdílet zkušenosti členských států a vypracovat praktická doporučení k posílení doplňkovosti mezi politikou soudržnosti a novými nástroji EU při prosazování soudržnosti. Na základě perspektiv z úrovně EU a příspěvků členských států se na semináři budou diskutovat nejnaléhavější výzvy, vyměňovat poznatky a osvědčené postupy a identifikovat principy pro zajištění pozitivní interakce mezi politikou soudržnosti a novými nástroji EU, které přispějí k dosažení cíle soudržnosti v letech 2021-2027 a v dalších letech. Hlavní body/závěry se promítnou do následující diskuse o budoucí roli politiky soudržnosti, která bude vedena během CZ PRES. 
 
GESTOR:
Odbor řízení a koordinace fondů EU

KONTAKTNÍ OSOBY:
Mgr. Lenka Růžičková, telefon: 704 951 033, 224 861 588, e-mail: Lenka.Ruzickova@mmr.cz
Mgr. Pavla Jurášková, telefon: 731 628 184, e-mail: Pavla.Juraskova@mmr.cz