PRES > Akce > Neformální jednání pracovní skupiny pro stukturální opatření (attaché trip)

Neformální jednání pracovní skupiny pro stukturální opatření (attaché trip)

Termín konání: 7. 12. 2022 16:00 - 9. 12. 2022 15:00 Přidat do svého kalendáře
Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Praha
Jihočeský kraj

PLÁNOVANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 110

POPIS AKCE:
Jedná se o neformální akci pořádanou pro členy Pracovní skupiny pro strukturální opatření a nejvzdálenější regiony (zástupci členských států a Evropské komise), která je pořádána v České republice. Akce se budou účastnit zástupci členských států, Evropské komise, Generálního sekretariátu Rady, Jihočeského kraje, Jihočeské univerzity, města České Budějovice a zástupci prezentovaných projektů.

OBSAH:
Obecným tématem bude politika soudržnosti – dosažené výsledky včetně prezentace příkladů dobré praxe. Záměrem je prezentovat úspěšné projekty realizované subjekty v Jihočeském kraji – Jihočeská univerzita, město České Budějovice, Jihočeský kraj – na konkrétních příkladech a možnost případné diskuze se zástupci těchto institucí. Prezentace projektů se zaměří na aktuální výzvy a priority EU – oblast výzkumu, vývoje, inovací, klimatu a digitalizace.

GESTOR:
Odbor řízení a koordinace fondů EU

KONTAKTNÍ OSOBY:
Ing. Sandra Illínová, telefon: 703 840 708, 224 861 850, e-mail Sandra.Illinova@mmr.cz
Mgr. Jan Král, MBA, telefon: 731 432 541, e-mail: Jan.Kral@mmr.cz