PRES > Akce > Monitorovací výbor programu Interreg Europe

Monitorovací výbor programu Interreg Europe

Termín konání: 13. 12. 2022 8:30 - 14. 12. 2022 18:00 Přidat do svého kalendáře
Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Akademie veřejného investování MMR (AVI)
Staré Město, 110 00 Praha 1
vchod z Pařížské 4

PLÁNOVANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 80

POPIS AKCE:
Jednání členů monitorovacího výboru programu zaměřené na implementaci programu a na technické otázky. Jednání se účastní zástupci 27 států EU a dva nečlenské státy. Zástupci jednotlivých států jsou na úrovni ředitelů odborů, vedoucích oddělení a dalších administrativních pracovníků.

OBSAH:
Program Monitorovacího výboru programu Interreg Europe se odvíjí od stavu implementace programu a dohody se zahraničním řídícím orgánem programu. Výbor je zodpovědný za výběr projektů a za systémová rozhodnutí v rámci programu, tj. monitoruje implementaci dokumentů jako je program spolupráce, tak, aby obsah navrhovaných činností v programu byl v souladu se strategickým zaměřením programu a program naplnil stanovené indikátory. Výbor se zabývá i technickými a finančními aspekty implementace.

GESTOR:
Odbor evropské územní spolupráce

KONTAKTNÍ OSOBY:
Mgr. Pavel Lukeš, telefon 224 862 331, e-mail: Pavel.Lukes@mmr.cz
Mgr. Milada Hroňková, telefon: 224 862 262, e-mail: Milada.Hronkova@mmr.cz