PRES > Akce > Monitorovací výbor programu ESPON

Monitorovací výbor programu ESPON

Termín konání: 5. 12. 2022 9:00 - 6. 12. 2022 17:00 Přidat do svého kalendáře
Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Akademie veřejného investování MMR (AVI)
Staré Město, 110 00 Praha 1
vchod z Pařížské 4

PLÁNOVANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 80

POPIS AKCE:
Jednání členů monitorovacího výboru programu zaměřené na implementaci programu. Jednání se účastní zástupci 27 členských států EU a čtyř partnerských států (Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island). Jednání se účastní zástupce EK, která má poradní a pozorovací funkci. Národním koordinátorem v ČR je Odbor evropské územní spolupráce MMR.

OBSAH:
Program Monitorovacího výboru programu ESPON se odvíjí od stavu implementace programu a dohody  se zahraničním řídícím orgánem programu. Výbor je zodpovědný za výběr projektů a za systémová rozhodnutí v rámci programu, tj. monitoruje implementaci dokumentů jako je program spolupráce, víceletý plán a roční plán tak, aby obsah navrhovaných činností v programu byl v souladu se strategickým zaměřením programu a program naplnil stanovené indikátory. Výbor se zabývá i technickými a finančními aspekty implementace.

GESTOR:
Odbor evropské územní spolupráce

KONTAKTNÍ OSOBY:
Mgr. Pavel Lukeš, telefon 224 862 331, e-mail: Pavel.Lukes@mmr.cz
Mgr. Milada Hroňková, telefon: 224 862 262, e-mail: Milada.Hronkova@mmr.cz