PRES > Akce > Konference současný stav elektronizace veřejných zakázek v ČR a výhled do roku 2027

Konference současný stav elektronizace veřejných zakázek v ČR a výhled do roku 2027

Typ akce: Konference
Termín konání: 24. 11. 2022 9:00 - 17:00 Přidat do svého kalendáře
Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Akademie veřejného investování MMR (AVI)
Staré Město, 110 00 Praha 1
vchod z Pařížské 4

PLÁNOVANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 200

POPIS AKCE:
Současný stav elektronizace VZ v ČR a výhled do roku 2027. Výstupem bude sborník a medializace na webu MMR s vyjádřením člena vlády.

OBSAH:

  • Seznámení s národní právní úpravou elektronického zadávání VZ v ČR
  • Prezentace Národního elektronického nástroje NEN, Seznamu kvalifikovaných dodavatelů aj.
  • Seznámení se s aktuální vládní strategií (Strategie elektronizace VZ pro období let 2022 až 2030)
  • Synergie NEN s ostatními informačními systémy v rámci e-governmentu v ČR
  • Přeshraniční spolupráce.

GESTOR:
Oddělení NIPEZ

KONTAKTNÍ OSOBY:
Ing. Jan Novotný, telefon: 224 864 201, e-mail: Jan.Novotny@mmr.cz