PRES > Akce > Konference k politikám architektury a stavební kultury

Konference k politikám architektury a stavební kultury

Typ akce: Konference
Termín konání: 10. 10. 2022 12:30 - 12. 10. 2022 17:30 Přidat do svého kalendáře
Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Kongresové centrum Praha
5. května 1640/65, 140 21 Praha 4-Nusle

PLÁNOVANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 250

POPIS AKCE:
Pravidelné setkání odborníků z oblasti architektury, územního plánování, ochrany stavebního dědictví a stavební kultury obecně.

OBSAH:
Hlavním bodem programu je dvoudenní mezinárodní konference (11. a 12. října) věnující se aktuálním problémům kvality architektury a stavební kultury, určená pro odbornou veřejnost. Konference se budou účastnit více než dvě stovky osob, přičemž je očekávána účast zástupců asi 20 členských států Evropské unie. Řešená témata budou zahrnovat:
  • Nový evropský Bauhaus,
  • Davoská deklarace a následný proces,
  • příklady zahraničních politik architektury,
  • role státních architektů,
  • udržitelnost,
  • dostupné bydlení,
  • poválečná rekonstrukce sídel.
V rámci programu bude představena aktualizovaná Politika architektury a stavební kultury České republiky. K jednotlivým tématům proběhnou panelové diskuse. Paralelně s konferencí se předpokládá doprovodná akce pro děti.

Den před konferencí (10. října odpoledne) se bude konat odpolední pracovní jednání uzavřené skupiny ředitelů politik architektury, tj. zástupců státní správy, kteří mají v gesci přípravu a implementaci politik v oblasti stavební kultury.

Následující den po konferenci (13. října) bude v rámci volitelného doprovodného programu uspořádána autobusová celodenní exkurse na Liberecko, uvažovány jsou i kratší tematické procházky po vybraných příkladech kvalitní architektury v Praze.

Jednacím jazykem konference bude angličtina, zajištěno bude tlumočení do češtiny. Konference bude streamována.

Účast na konferenci i doprovodném programu bude zdarma, bude však nutná registrace, a to pro prezenční účast i pro sledování streamu.

Registrace na konferenci bude spuštěna v druhé polovině srpna 2022.

GESTOR:
Odbor územního plánování

KONTAKTNÍ OSOBY:
Ing. arch. Josef Morkus, Ph.D., telefon: 224 862 301, e-mail: Josef.Morkus@mmr.cz
Ing. Roman Vodný, Ph.D., telefon 224 862 123, e-mail: Roman.Vodny@mmr.cz
Ing. arch. Hana Máchová, telefon 224 862 330, e-mail: Hana.Machova@mmr.cz
Ing. arch. Karel Wirth, telefon 224 862 326, e-mail: Karel.Wirth@mmr.cz