PRES > Akce > Jednání vrchních ředitelů odpovědných za územní soudržnost (DGTC)

Jednání vrchních ředitelů odpovědných za územní soudržnost (DGTC)

Termín konání: 25. 10. 2022 9:30 - 16:30 Přidat do svého kalendáře
Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Vienna House Diplomat Prague
Evropská 370/15, 160 41 Praha 6

PLÁNOVANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 80

POPIS AKCE:
Jednání vrchních ředitelů odpovědných za územní soudržnost (DGTC) je hlavním orgánem s přímou účastí zástupců ČS EU zodpovědným za agendu územní soudržnosti. Jednotlivá DGTC se konají na pravidelné půlroční bázi shodné se systémem rotujících předsednictví ČS v Radě EU.

OBSAH:
DGTC plní roli orgánu projednávajícího a schvalujícího výstupy z pracovní úrovně NTCCP a návazných pracovních orgánů a iniciativ. Konkrétní obsah jednání závisí na prioritách PRES, TRIO i aktuálně projednávaných otázkách územní soudržnosti. Během CZ PRES předpokládáme obdobně jako v případě NTCCP zaměření na nově přijatou Územní agendu EU 2030 a pilotní akce cílené na její implementaci. Možné další body programu DGTC se odvíjí od aktuálních priorit CZ PRES a TRIO v návaznosti na aktivity v oblasti územní soudržnosti.

GESTOR:
Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení

KONTAKTNÍ OSOBY:
Mgr. Martina Karkošková, telefon: 224 864 106, e-mail: Martina.Karkoskova@mmr.cz  

Připojené soubory