PRES > Akce > Jednání vrchních ředitelů odpovědných za urbánní záležitosti (DGUM)

Jednání vrchních ředitelů odpovědných za urbánní záležitosti (DGUM)

Termín konání: 26. 10. 2022 9:30 - 16:30 Přidat do svého kalendáře
Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání:

Vienna House Diplomat Prague
Evropská 370/15, 160 41 Praha 6

PLÁNOVANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 80

POPIS AKCE:
Jednání vrchních ředitelů odpovědných za urbánní záležitosti (DGUM) je hlavním orgánem s přímou účastí zástupců ČS EU zodpovědným za agendu urbánního rozvoje. Jednotlivá DGUM se konají na pravidelné půlroční bázi shodné se systémem rotujících předsednictví ČS v Radě EU.

OBSAH:
DGUM slouží jako vrchní orgán projednávající a schvalující výstupy z jednání UDG a souvisejících pracovních orgánů a iniciativ. V návaznosti na prioritách PRES a TRIO jsou stanoveny konkrétní body jednání, které se obdobně jako v případě UDG dotýkají aktuálních i dlouhodobých výzev. V rámci CZ PRES předpokládáme zaměření na priority dle Nové lipské charty, nástrojů podpory rozvoje měst včetně Evropské městské iniciativy a dalších aktivit EU a ČR v oblasti urbánní politiky.

GESTOR:
Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení

KONTAKTNÍ OSOBY:
Mgr. Michal Koníček, tel: 224 864 116, e-mail: Michal.Konicek@mmr.cz

Připojené soubory