PRES > Akce > Jednání kontaktních míst programu ESPON (ECP)

Jednání kontaktních míst programu ESPON (ECP)

Termín konání: 8. 12. 2022 14:00 - 9. 12. 2022 12:00 Přidat do svého kalendáře
Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Akademie veřejného investování MMR (AVI)
Staré Město, 110 00 Praha 1
vchod z Pařížské 4

PLÁNOVANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 50

POPIS AKCE:
Jednání členů kontaktních míst programu zaměřené na podporu výstupů, výzkumných aktivit programu a jejich publicitu. Jedná se o pracovní jednání, kterého se účastní kontaktní místa 27 členských států EU a 4 partnerských států (Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island). Národním kontaktním místem v ČR je Ústav územního rozvoje.

OBSAH:
Program setkání kontaktních míst programu ESPON se odvíjí od stavu implementace programu a dohody se zahraničním řídícím orgánem programu a ESÚS, kteří jsou pověřeni koordinací sítě kontaktních míst. Kontaktní místa jsou obecně reprezentována vědeckými a výzkumnými institucemi členských států, které se zabývají problematikou územního rozvoje. Kontaktní místa přispívají k nadnárodním projektům svými vlastními výzkumnými aktivitami, případně podporou vhodných národních partnerů jako zástupců dané země a přispívají k řádnému šíření výsledků programu a zlepšení povědomí tvůrců politik o územních důkazech pro odpovědnou tvorbu politik ve všech členských státech programu ESPON.

GESTOR:
Odbor evropské územní spolupráce

KONTAKTNÍ OSOBY:
Mgr. Pavel Lukeš, telefon 224 862 331, e-mail: Pavel.Lukes@mmr.cz
Mgr. Milada Hroňková, telefon: 224 862 262, e-mail: Milada.Hronkova@mmr.cz