Mapování strategické práce

Informace týkající se projektu Mapování strategické práce v institucích veřejné správy a návrhy na její zefektivnění, reg. číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003713, který byl realizován v letech 2017 až 2019.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena