Analýza strategických dokumentů

Informace týkající se projektu Analýza strategických dokumentů pro potřeby efektivnějšího řízení Dohody o partnerství, reg. číslo projektu: CZ.08.1.1.125/0.0/0.0/15_001/0000072

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena