Typologie

Ministerstvo, jakožto gestor Metodiky přípravy veřejných strategií, vydává metodické doporučení Typologie strategických a prováděcích dokumentů

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena