Strategické mapy

Strategické mapy jsou nástrojem, který poskytuje přehledné zobrazení návazností strategických dokumentů dané instituce (ministerstvo, kraj) na její působnosti a na relevantní zákony.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena