Závěrečná konference projektu

Závěrečná konference se zaměří na hlavní výstupy projektu Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR a jejich propojení do praxe. V rámci programu budou ve vzájemném kontextu představeny vytvořené metodické nástroje strategické práce. Následně budou shrnuty výstupy analýzy propojení strategických dokumentů s finančními zdroji. Ve třetím bloku budou prezentovány výstupy aktivity testování inovativních nástrojů strategického řízení a plánování v praxi.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena