Nástroje pro strategickou práci, inovace, finanční řízení a dobrá praxe

Ve středu 19.10.2022 se uskuteční již třetí z řady workshopů strategické práce. V rámci Workshopu budou představeny výstupy projektu Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR spolu s aktuálně připravovanými nástroji pro strategickou práci. Ve druhém bloku budou představeny metodická doporučení vznikající na základě analýzy propojení strategických dokumentů s finančním řízením a pilotního testování inovativních nástrojů strategické práce. Prezentovány budou rovněž poznatky s využitím inovativních nástrojů v praxi strategického plánování samospráv.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena