Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) pro zpracovatele strategických dokumentů

 

 

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena