Komunikace, participace a marketing strategií a projektů

Správná komunikace je nezbytným předpokladem úspěchu strategické práce. Promyšlená komunikace může pozitivně ovlivnit přijetí plánovaných opatření veřejností i zkvalitnit výsledky připravovaných strategií či projektů podporou aktivního zapojení veřejnosti, diskusí a sběrem podnětů. Představovaný nástroj shrnuje základní principy dobré praxe v oblasti komunikace a strategického řízení a uvádí konkrétní metody a postupy pro kvalitní komunikaci i upozornění na rizika, kterých je radno se vyvarovat. Komunikační aktivity vždy závisí na specifickém kontextu a řadě faktorů, jakými jsou místní podmínky, potřeby, zvyklosti i možnosti. Záleží mimo jiné na tom, co je cílem činnosti, kterou chceme efektivněji komunikovat (případně též, co je cílem komunikace), jaký je charakter cílových skupin, jaké jsou naše časové možnosti a jaké máme k dispozici finanční a personální zdroje.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena