Portál strategické práce v České republice > Seminář k projednání Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020

Seminář k projednání Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020

Seminář k projednání Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020

27.11.2017

V listopadu 2017 zorganizovalo MMR seminář k projednání Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020.

Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor strategického řízení a plánování ve veřejné správě uspořádalo 27. listopadu 2017 v Akademii veřejného investování v Praze diskusní seminář k projednání Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020. Semináře se zúčastnili členové mezirezortní Expertní skupiny pro strategickou práci, zástupci řídících orgánů a další partneři.

Hlavním tématem semináře bylo představení a diskuse aktuálně připravované koncepce, především procesu prioritizace a návrhu tematických oblastí a podoblastí.

Bližší informace viz závěry semináře ke stažení.
 

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena