Portál strategické práce v České republice > Kulatý stůl k výsledkům prioritizace NKR

Kulatý stůl k výsledkům prioritizace NKR

Kulatý stůl k výsledkům prioritizace NKR

20.9.2018

Závěry z Kulatého stolu k výsledkům prioritizace NKR (26. září 2018, Praha, Michnův palác).

Dne 26. září 2018 proběhl Kulatý stůl k výsledkům prioritizace NKR. Jednalo se o celodenní akci dělenou na společnou část (úvod - společné seznámení s výsledky prioritizace; závěr - shrnutí výstupů z jednotlivých pracovních skupin) a čtyři souběžně řízené pracovní skupiny:
1. Doprava;
2. Ochrana životního prostředí a oběhové hospodářství, Posun k nízkouhlíkovému hospodářství, Ochrana kulturního dědictví;
3. Výzkumný a inovační systém, Podpora podnikání a průmyslu, Veřejná správa a bezpečnost;
4. Vzdělávání, Sociální začleňování, Trh práce, Výkon veřejné správy.

Závěry z celého dne jsou k dispozici níže.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena