Portál strategické práce v České republice > Šesté jednání Expertní skupiny pro strategickou práci

Šesté jednání Expertní skupiny pro strategickou práci

Šesté jednání Expertní skupiny pro strategickou práci

20.3.2017

Za účasti náměstkyně O. Letáčkové proběhlo v březnu na MMR další jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.

Na programu bylo kromě aktuálních informací z implementace ESI fondů 2014-2020 představení aktuálně připravovaných strategických dokumentů, a to Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 (v gesci Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií) a Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (v gesci Odboru regionální politiky). Představena a diskutována byla také Metodika zavádění řízení kvality ve služebních úřadech, kterou připravilo Ministerstvo vnitra.

Členy Expertní skupiny jsou všechna ministerstva, Asociace krajů, Svaz měst a obcí a další klíčové instituce veřejné správy. Cílem jednání je diskuse konkrétních kroků, vedoucích k odstranění stávajících nedostatků strategických dokumentů v ČR a ke kultivaci strategické práce do podoby odpovídající i nárokům a požadavkům kladeným ze strany EU.