Portál strategické práce v České republice > Čtvrté jednání Expertní skupiny pro strategickou práci

Čtvrté jednání Expertní skupiny pro strategickou práci

Čtvrté jednání Expertní skupiny pro strategickou práci

13.10.2016

V říjnu proběhlo v Akademii veřejného financování na MMR v pořadí čtvrté jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.

Členy Expertní skupiny jsou všechna ministerstva, Asociace krajů, Svaz měst a obcí a další klíčové instituce veřejné správy. Cílem jednání je diskuse konkrétních kroků, vedoucích k odstranění stávajících nedostatků strategických dokumentů v ČR a ke kultivaci strategické práce do podoby odpovídající i nárokům a požadavkům kladeným ze strany EU.

Na programu jednání bylo kromě aktuálních informací z implementace ESI fondů 2014-2020 představení aktivit realizovaných MMR v přípravě na budoucnost Kohezní politiky po roce 2021. Členům ESSP byl představen dosavadní postup hodnocení příspěvku ESI fondů k naplňování cílů strategií. V rámci jednání byl prezentován postup příprav nově vznikajícího strategického dokumentu - v tomto případě strategie Česko 2030, která je v gesci Úřadu vlády a na níž MMR spolupracuje, vč. poskytnutí Databáze strategií jako prostředí pro přípravu tohoto dokumentu.