Portál strategické práce v České republice > Osmé jednání Expertní skupiny pro strategickou práci

Osmé jednání Expertní skupiny pro strategickou práci

Osmé jednání Expertní skupiny pro strategickou práci

4.10.2017

Za účasti náměstkyně O. Letáčkové proběhlo v říjnu na MMR v pořadí osmé jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.

V rámci tohoto jednání expertní skupiny byl členům představen další postup přípravy strategického dokumentu MMR Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, vč. cílů, východisek a klíčových vstupů. Představeno bylo 11 prozatímních tematických oblastí, které budou dále rozpracovány a diskutovány se členy ESSP. Dalším bodem programu bylo představení projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, který je aktuálně implementován Ministerstvem vnitra, a to v kontextu Strategického rámce rozvoje veřejné správy.

Členy Expertní skupiny jsou všechna ministerstva, Asociace krajů, Svaz měst a obcí a další klíčové instituce veřejné správy. Cílem jednání je diskuse konkrétních kroků, vedoucích k odstranění stávajících nedostatků strategických dokumentů v ČR a ke kultivaci strategické práce do podoby odpovídající i nárokům a požadavkům kladeným ze strany EU.

Zápis z jednání je ke stažení zde.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena