Portál strategické práce v České republice > Diskusní setkání ke strategiím

Diskusní setkání ke strategiím

Diskusní setkání ke strategiím

11.6.2013

Ve čtvrtek 30. 5. 2013 proběhlo diskusní setkání na téma Strategie ve veřejné správě v České republice.

Pozvání k řečnickému stolu přijali a velmi zajímavě k tématu pohovořili pan Ing. Tomáš Zídek, náměstek ministra financí České republiky, pan Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek státního tajemníka pro evropské záležitosti z Úřadu vlády České republiky, pan Ing. Daniel Braun, MA, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj a Ing. Jan Mühlfeit, prezident společnosti Microsoft pro Evropu.

Mezi prezentacemi řečníků měli hosté - přední představitelé české veřejné správy - také možnost zapojit se do zajímavého hlasování o otázkách souvisejících s diskutovaným tématem. Účastníci vyjádřili své preference a vyzdvihli například potřebu dlouhodobé strategie v oblasti školství a vzdělávání. Vnímali také, že veřejná správa se může ve strategickém řízení u soukromého sektoru nechat inspirovat mimo jiné v důkladné analytické přípravě před formulováním strategických oblastí. A jako vrcholové zastřešující strategie České republiky účastníci nejčastěji zmiňovali Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní program reforem.

Výsledky hlasování a krátkou fotoreportáž z celého setkání naleznete v této brožuře.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena