Portál strategické práce v České republice > Zasedání Public Administration and Governance Network v Praze

Zasedání Public Administration and Governance Network v Praze

Zasedání Public Administration and Governance Network v Praze

27.3.2017

Ve dnech 23. - 24. března se v Praze uskutečnilo další jednání mezinárodní sítě TC 11 Public Administration and Governance (PAG).

Jednání, jež bylo podporované také EK, se zaměřilo na téma  strategické řízení ve veřejné správě a ESI fondech. Akci organizoval MMR-NOK (odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií), jež mezinárodní síti  předsedá. PAG se zaměřuje na dobrou praxi a reformy financované z ESF. Jednání se věnovalo dobré praxi v oblasti strategického řízení ESI fondů a užití konkrétních nástrojů v rámci vybraných členských států (CZ, FI, NL, US, B) a do diskuse se zapojili i další (vč. zástupců. DG Empl).

 

Na webových stránkách pražského zasedání PAG https://ec.europa.eu/esf/transnationality/content/network-meeting-prague-march-23-24 můžete najít všechny prezentace a řadu dalších souvisejících dokumentů.


Základní dokumenty budou v blízké budoucnosti k dispozici ke stažení i na Portálu strategické práce.

Podrobný záznam z jednání je k dispozici zde 161110-11-Governance-TN-minutes-Prague_March_2017

 

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena