Česká republika má nový stavební zákon

Povedlo se! Zákon podepsal pan prezident, vyšel ve Sbírce zákonů a je tedy platný. Jen na jeho plnou účinnost si budeme muset ještě počkat. Přece jen přináší některé revoluční změny zejména v uspořádání stavební správy, a proto budeme potřebovat čas na přípravu. Nový stavební zákon nabývá plné účinnosti dne 1. července 2023, ale některá ustanovení budou účinná již dříve, což se týká především nové státní stavební struktury. Nejvyšší stavební úřad, Specializovaný a odvolací stavební úřad a krajské stavební úřady vzniknou již 1. ledna 2022.

Jaké jsou největší přínosy nového stavebního zákona?

Konec byrokracie

Rychlejší výstavba

Dostupnější bydlení

Digitalizace

servery

Proces povolování stavby

Největším přínosem pro občana i pro stát je výrazné zrychlení a zjednodušení stavebního řízení, které nový zákon přinese. Díky němu bude opravdu možné získat stavební povolení do jednoho roku, a to včetně případného odvolání a soudního přezkumu. Dodržovat se budou i lhůty! Zákon také přináší jednu zásadní novinku pro malé stavby: tzv. zrychlené řízení. Pokud občan předloží kompletní žádost o stavební povolení pro rodinný dům, může mít povolení už za 30 dní.

Úkony před zahájením 

 • předběžná informace (na základě žádosti vydá stavební úřad do 30 dnů)
 • vyjádření, koordinované vyjádření, závazné stanovisko (na základě žádosti vydá dotčený orgán do 30 dnů/60 dnů)
 • vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení (na základě žádosti vydá vlastník technické infrastruktury) do 30 dnů/60 dnů (ve složitých případech)

Digitalizace

Už nebude potřeba obcházet úřady. Vše vyřídíte z pohodlí domova.

 • první velká změna je již samotná forma podání
 • dosud stavebník podával žádost, ke které přikládal desítky příloh, potvrzení a razítek
 • nově podá návrh prostřednictvím Portálu stavebníka
 • interaktivní formulář jej intuitivně provede celým procesem
 • projektovou dokumentaci a přílohy bude možné podat v digitální podobě ve standardizovaných formátech, aby bylo možné jejich další využití
 • stavebník ušetří na pořizování nákladných tištěných stejnopisů pro jednotlivé úřady a orgány
 • stavebník již bude podávat jen jeden návrh, nikoli až několik desítek žádostí, jako je tomu dnes
 • proces stavebního řízení bude plně digitalizován
 • všechny aspekty staveb z pohledu životního prostředí, hygieny, dopravního napojení atd. posoudí úřad v rámci jednoho řízení. V jednom rozhodnutí zohlední i případná vyjádření např. hasičů (u staveb, které podléhají požárnímu dozoru)
servery

Aktuální články

Nový stavební zákon v číslech

Počet dní k získání povolení pro rodinný dům

30 

Počet stavebních úřadů

323 

Počet dní k získání povolení u složitějších staveb

60