Rychlejší výstavba

Rychlejší výstavba

Průměrná cena nového bytu se už v Praze vyšplhala na téměř 7,5 milionu korun a bydlení se tak stalo nedostupným i pro střední třídu. Nestaví se silnice, dálnice, o vysokorychlostních tratích si můžeme nechat jen zdát. Připravit nový úsek dálnice u nás totiž trvá v průměru 13 let. Za tím vším je neskutečně pomalé a administrativně náročné povolování staveb.

Nový stavební zákon to změní. Do 345 dnů budou stavebníci vědět, zda mohou stavět, či nikoliv. A to včetně odvolání a přezkumu! Takový byl cíl nového stavebního zákona a ten jsme splnili. U záměrů, kde je třeba posouzení vlivu na životní prostředí, půjde o 375 dnů. Toto jsou ovšem maximální, nepřekročitelné lhůty! V praxi bude povolování mnohem kratší. Tyto maximální lhůty platí například při komplikovaném doručování do ciziny nebo tam, kde probíhá dědické řízení.
 
Nový stavební zákon se týká milionů lidí

Hospodářství země přichází pomalým povolováním staveb ročně o 7,1 miliardy korun. „Nyní ale musíme udělat vše pro to, abychom ekonomiku nastartovali po koronavirové krizi. V tom pomohou právě státní investice a nový dynamický stavební zákon, dodává premiér Andrej Babiš. Není už nadále možné, aby investoři čekali na prosazeních svých projektů pět let a u infrastruktury dokonce více než dekádu. Do roka musí firmy vědět, zda mohou stavět, či nikoli.Moře razítek, nedodržování lhůt, roztříštěnost…
 
Hlavním principem nového stavebního zákona je zrychlení stavebního řízení, odstranění související přebujelé administrativy a zajištění dodržování lhůt ze strany státu. Výsledná podoba zákona vyvážila soukromé a veřejné zájmy, když se ministerstvu pro místní rozvoj podařilo vypořádat většinu z více pěti tisíc připomínek, které se k zákonu sešly. Nový stavební zákon tak umožní dobudovat dálniční síť a další strategické stavby, stavět nedostatkové byty a ulehčí i život lidem, kteří si chtějí postavit rodinný dům.
 
Stavitele dnes tíží především množství stanovisek dotčených orgánů, komplikovaná struktura stavebních úřadů, široké vymezení účastníků řízení, nedodržování lhůt úřady nebo opakovaná odvolání a soudní řízení. To všechno jsou problémy, které nový stavební zákon řeší. Naléhavou potřebu nové legislativy si uvědomuje i veřejnost. Podle průzkumu mezi tisícovkou respondentů, který provedla agentura IPSOS pro MMR, pociťují lidé důsledky pomalého povolování staveb především u výstavby dopravní infrastruktury a zdražování bytů.
 
Jak výstavbu urychlíme?

Jak tedy dosáhneme zrychlení povolování staveb, aby se běžný bytový dům v Praze nepovoloval v průměru více než pět a dálnice dokonce třináct let? Stavební zákon zavádí několik nových principů a opatření. Jsou to především pevně stanovené lhůty pro rozhodování, fikce souhlasu k vyjádření dotčeného orgánu a apelační princip. Dnes v zákoně řada takových lhůt chybí, nebo nejsou ze strany úřadů dodržovány. Stavebníci se tedy jen těžko dovolávají potřebných dokumentů a povolování staveb se neskutečně prodlužuje. Zákon zavádí pro vyjádření dotčených orgánů jednoznačné lhůty 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů. Pokud dotčené orgány lhůty nedodrží, bude se mít za to, že souhlasí a nemají žádné připomínky. 

Stavebník už také sám nebude obíhat často i více než 40 úřadů a prosit o razítka, aby mohl vůbec podat žádost na stavební úřad. Většina tzv. dotčených orgánů bude totiž integrována do stavebního úřadu, který sám zajistí, aby povolení nebylo v rozporu s chráněnými veřejnými zájmy. Velmi důležité je odstranění tzv. ping-pongu, kdy nadřízený úřad vrací věc k novému projednání prvoinstančnímu úřadu, a to často opakovaně. To už nebude možné, odvolací úřad bude muset sám podle tzv. apelačního principu rozhodnout. Nový stavební zákon také přinese už jen jedno řízení místo stávající územního a stavebního řízení, ve kterých se často řeší ty samé námitky. 
 
Hlavní principy nového stavebního zákona, které urychlí povolování staveb:
  • jedno řízení před jedním stavebním úřadem,
  • pevně dané lhůty, fikce vyjádření dotčeného orgánu,
  • apelační princip a povinnost soudu projednat všechny žalobní body,
  • integrace dotčených orgánů do stavebních úřadů.

"My jsme v krizi neudělali stejnou chybu jako minulé vlády. Nepřestali jsme investovat a v investicích musíme pokračovat. V tom nám pomůže nový stavební zákon, který zvýší konkurenceschopnost země a zakázky do budoucna nebude brzdit povolování staveb," říká ministryně Klára Dostálová.