Povolení přes internet

Povolení přes internet

Povolování staveb patří k těm nejsložitějším a nejnáročnějším procesům, digitální éra se v něm ale zatím příliš neprojevila. Investoři dnes musejí odevzdávat stohy papíru, zároveň neexistuje jeden informační systém pro výkon stavebních agend, který by umožnil online dostupnost všech potřebných informací a digitální komunikaci všech úřadů, které se na povolování staveb podílejí.

Stejně jako dnes dokážeme bez problémů používat internetové bankovnictví, ve kterém jsme v Evropě na špičce, bude možné vyřizovat stavební povolení klidně z vlastního gauče a komunikovat s úřady online. A to je podstatné nejen vzhledem k pohodlí, ale i k transparentnosti všech procesů a hlídání dodržování lhůt. Dnes investoři vozí projekty na stavební úřad dodávkou A to se musí změnit. Musíme se v tomto ohledu posunout do 21. století. Na kompletní digitalizaci stavebního řízení pilně pracuje ministerstvo pro místní rozvoj. Musí jít však ruku v ruce s novým stavebním zákonem. Bez něho by se jen papíry překlopily do elektronické podoby, a to by problémy nevyřešilo.

Digitalizaci odstartuje hromadná podatelna

Celá digitalizace bude kompletně fungovat v polovině roku 2023 a my si od ní slibujeme i to, že by nejmodernější technologie mohly na stavební úřady přilákat nové mladé lidi, které tam potřebujeme. 

Jak to dnes funguje?

Ještě před tím, než dnes stavebník podá žádost o povolení stavby, musí stavebnímu úřadu doložit desítky vyjádření a stanovisek vlastníků technické infrastruktury a dotčených orgánů. 

První vlaštovka
 
Snad žádná z agend státu nezůstala uvězněna v minulém století a nepolíbena současnou digitální érou jako ta stavební. Komplexní digitalizace stavebního řízení to změní, ale bude to ještě chvíli trvat. Našim cílem je, aby stavebník komunikoval v rámci stavebního řízení se všemi subjekty už jen elektronicky prostřednictvím Portálu stavebníka.

Cílové řešení, které se připravuje v rámci digitalizace stavebního řízení (již legislativně podložené novelou stavebního zákona, provedenou zákonem č.47/2020 Sb.), je komplexní. Bude postaveno na kombinaci digitálních technických map, které poskytnou informaci, jací vlastníci technické infrastruktury působí na kterém území a Integrační platformy a Portálu stavebníka, které umožní stavebníkům jednoduchou elektronickou komunikaci podávání žádostí o stanoviska.

Jak bude vypadat komplexní digitalizace stavebního řízení?
 
Portál stavebníka bude součástí rodiny portálů veřejné správy a základní komunikační platformou, která zajistí prostřednictvím interaktivních formulářů komunikaci se stavebními úřady, úřady územního plánování a dotčenými orgány vč. vlastníků a správců technické infrastruktury. A dále i vzdálený přístup oprávněným osobám podle rozsahu jejich práv nahlížet do spisu stavebních úřadů a do digitálních úložišť.

Portál stavebníka však bude jen jedním z dílů velké skládačky, která bude tvořit digitalizované stavební řízení. Kromě něj je třeba vybudovat celou Integrační platformu stavebního řízení, kde vedle Portálu stavebníka bude fungovat Informační systém identifikačního čísla stavby a soubor rozhraní na další informační systémy veřejné správy, a dále systémy, kterými budou Evidence stavebních postupů, Evidence elektronických dokumentací a Národní geoportál územního plánování. Poslední komponentou celé soustavy IS budou Digitální mapy veřejné správy a na něj navazující digitální technické mapy krajů, jejichž realizace vychází z již schválené novely zákona č.200/1994 Sb., o zeměměřičství.

Celkové náklady na digitalizaci stavebního řízení jsou spočítány na zhruba pět miliard korun. „První prostředky se nám už podařilo zajistit z evropských peněz. Evropská komise schválila vnitřní přesun jedné miliardy v IROP z nevyužitých prostředků právě na digitalizaci stavebního řízení. Další peníze na digitalizaci jsou vyčleněny k Národního plánu obnovy,“ dodala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.Více informací zde.

 
Nový stavební zákon počítá s digitalizací stavebního řízení:
 
  • Stavební povolení bude možné podat klidně z domova z gauče v obýváku.
  • Komunikace s úřady bude transparentnější a bude jednodušší hlídat dodržování lhůt.
  • Komplexní digitalizace bude dokončena v polovině roku 2023.