Nové silnice

Nové silnice

Polsko za posledních deset let postavilo 2 000 kilometrů nových dálnic, Maďarsko 500, zatímco Česko jen 150! Připravit výstavbu dálnice u nás totiž trvá v průměru 13 let. Důvod? Nevyhovující stavební zákon! S novým stavebním zákonem to konečně změníme. Investorům pomůže zjednodušení a zpřehlednění, které přinese rekodifikace všem stavbám. Velkým přínosem bude také specializovaný úřad pro strategické stavby, jako jsou právě dálnice nebo železniční tratě.

Psí víno na dálnici
 
Jak to dnes v praxi vypadá, když se Ředitelství silnic a dálnic rozhodne byť „jen“ rekonstruovat dálnici? Kdo si v posledních letech nezanadával na ucpanou „déjedničku“? Ukážeme si to tedy na ní. Rekonstrukce D1 nevyžadovala nic jiného než stavební povolení, nedoznává zásadních změn a je ve veřejném zájmu. I tady ale může dojít k překvapení. Jako na jednom z jejích úseků. Součástí projektu rekonstrukce byla protihluková stěna. ŘSD ji dle dohody a požadavků do projektu navrhlo, a poprvé narazilo. Aktivisté si vyžádali, aby protihluková stěna byla zazeleněna. ŘSD ustoupilo, projekt stáhlo, udělalo studii, která navrhla jako řešení porost takzvaným „psím vínem“, které prokázalo jako jediné z popínavých rostlin schopnost dané podmínky přežít. Podalo tedy nový návrh, a opět narazilo. Ti stejní aktivisté totiž znovu žádost napadli s poukazem, že „psí víno“ není místní druh, a tedy jej nelze využít a že je potřeba na zazelenění použít místní druh. ŘSD tedy musela znovu ustoupit a navrhnout jiný druh rostliny – v tomto případě břečťan, a to přesto, že odborníci prokázali, že bude mít minimální šanci na přežití.
 
Výsledek toho všeho? Projekt se vracel třikrát na začátek. Aktivisté dále požadovali přezkum závazných stanovisek dotčených orgánů, namítali ohrožení živočichů žijících na stávající dálnici nebo zpochybňovali to, že modernizace dálnice nemusí mít stanovisko EIA a územní rozhodnutí, přestože nejde o novou stavbu. Nelíbil se jim také technický způsob modernizace. Jen nabytí právní moci stavebního povolení se protáhlo v průměru o 444 dní. Cena stoupla v průměru o více než 145 milionů korun.
 
13. let. Tak dlouho povolujeme dálnici
 
A to šlo jen o rekonstrukci. Co teprve, když chceme postavit novou dálnici. Připravit výstavbu dálnice u nás v průměru trvá 13 let. Do dokončení dálniční sítě nám přitom zbývá dostavět 800 kilometrů. Komplikované povolovací procesy například zbrzdily stavbu pražského okruhu do Běchovic už o 15 let a navíc ji prodražily o 1,5 miliardy korun. A to se ještě ani nekoplo do země! Pražský okruh se připravuje od 70. let minulého století a zatím je hotova necelá polovina. Pokračování okruhu směrem do Běchovic za více než deset miliard povoluje malý stavební úřad v Uhříněvsi, který se s takovým projektem v praxi před tím nesetkal.
 
To ale nový stavební zákon změní. Všechno zjednoduší a zkrátí. Takovou stavbu jako Pražský okruh bude povolovat specializovaný úřad státní stavební správy, kde budou soustředěni lidé, kteří mají s velkými projekty zkušenosti. Takový úřad potřebujeme nejen pro silnice, dálnice a nové tratě včetně těch vysokorychlostních, ale i pro nové energetické zdroje a vedení.
 
30 zablokovaných
 
Ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl v roce 2020 spočítal, že investorská organizace státu měla v jednu chvíli až 30 různě blokovaných a zdržovaných prioritních staveb v různém stádiu přípravy. „Dnes dokáže jednotlivec donekonečna zdržovat povolení klíčových staveb, ze kterých by měla prospěch celá společnost. Současný stavební zákon mu dává neskonale široké možnosti, jak obstruovat,“ uvedl.  Řada staveb, jako například příprava klíčového úseku Pražského okruhu mezi D1 a D11 nebo dálnice D11 či dálnice D35, se nedaří posunout právě proto, že je povolují malé stavební úřady, které nemají žádné zkušenosti s povolováním dálničních staveb.  Proto ocenil, že nový stavební zákon zavádí specializovaný stavební úřad, kde budou strategické stavby projednávat odborníci s bohatými zkušenostmi s tímto typem záměrů.
 
Pro všechny stavební záměry, a tedy i pro silnice, začne s novým stavebním zákonem platit důsledná redukce razítek, což bude zajištěno integrací většiny dotčených orgánů do soustavy stavebních úřadů. Těch dnes investoři liniových staveb potřebují sehnat mnohdy více než dvě stovky před tím, než vůbec mohou o umístění stavby požádat. K urychlení výstavby dálnic však dojde především stanovením zákonných lhůt pro vydání rozhodnutí o povolení záměru, kterým se stavba současně umístí i povolí; bude totiž vydáno jedno jediné povolení.
 
Miliardové přínosy

S přijetím nového moderního stavebního zákona jsme se konečně přiblížili k tomu, abychom dostavili dálniční síť, začali budovat vysokorychlostní tratě a postupně se stali energeticky soběstačnými. Pokud se nám podaří zkrátit povolovací proces o jeden rok, můžeme očekávat roční přínosy 2,24 mld. korun u silničních staveb a 1,67 mld. u železničních staveb. U silničních staveb vychází, že prodloužení povolovacího procesu o jeden rok představuje zvýšení nákladů (jen na oddálení přínosů výstavby) o 4,16 %. U železničních dopravních staveb je to 6,58 %. A například jedna studie na základě dat platformy Liftago tvrdí, že čas strávený v zácpách pražské dopravy stojí 3,1 miliardy korun ročně.

Nový stavební zákon zrychlí výstavbu dopravní infrastruktury:
  • Zavede specializovaný stavební úřad, kde budou koncentrováni odborníci se zkušenostmi s takovými projekty.
  • Zavede důsledné dodržování lhůt a koncentruje většinu dotčených orgánů do soustavy stavebních úřadů.
  • Stavby budou povolovány v jednom řízení jedním úřadem.
  • Odstraní prostor pro obstrukce odpůrců staveb.