Stavba a kolaudace

Stavba a kolaudace

Až stavební úřad vydá povolení, přijde konečně čas na samotnou realizaci stavby. Pokud nechcete využít k provedení stavby služeb stavebního podnikatele, rodinný dům můžete stavět svépomocí. Je však nutné zajistit dohled stavbyvedoucího nad prováděním stavby.
 
Dokončením stavby celý proces není u konce. Ještě je potřeba dům zkolaudovat, stavebního podnikatele. Podáte žádost o kolaudaci (také přes elektronický Portál stavebníka) současně předložíte dokumentaci pro povolení stavby s vyznačením nepodstatných odchylek, údaje pro zápis do RUIAN, číslo geometrického plánu, vyjádření, koordinované vyjádření, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, vyhodnocení zkoušek a měření a průkaz energetické náročnosti budovy.
 
Stavební úřad poté může provést závěrečnou kontrolní prohlídku, o které vás bude informovat 10 dní před plánovanou prohlídkou. Když jsou splněny podmínky, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační rozhodnutí, kterým povolí užívání stavby.

Stavba a kolaudace 5. Stavba a kolaudace