Rozhodnutí o stavbě

Rozhodnutí o stavbě

Rozhodli jste se, že si po 1. 7. 2023 postavíte domek? Tak to jste si to nemohli naplánovat lépe! Na začátku července totiž už bude konečně plně účinný nový stavební zákon (č. 283/2021 Sb.), který přináší celou řadu novinek. Běžným stavebníkům ušetří zejména mnoho času, který mohou místo čekání na razítka trávit plánováním budoucího bydlení.

Ptáte se, jak postupovat? Máme pro vás jednoduchý návod. Vaším prvním krokem bude shrnout si základní informace o plánované stavbě. Typ, velikost a další parametry totiž rozhodují o tom, jaké podklady musíte doručit stavebnímu úřadu, zda můžete stavět svépomocí, či nikoli nebo zda se vyžaduje kolaudace.

Doporučujeme proto nejprve kontaktovat stavební úřad (osobně, telefonicky nebo elektronicky), který vám sdělí, jestli je váš záměr v souladu s územním plánem a jestli budete potřebovat povolení stavby (ohlášení stavby, které bylo možné za dřívější legislativy, totiž nový stavební zákon už nezná). Zároveň vám podá stručné informace o všech potřebných dokumentech, o kterých se dočtete v následujících kapitolách. Stavební úřad vám zároveň sdělí, které neintegrované dotčené orgány a kteří vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury se musí ke stavbě vyjádřit (tento výčet stavební úřad posuzuje individuálně podle druhu stavby, podle jejího umístění, podle dotčených veřejných zájmů a podle nároků na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu).

Nový stavební zákon rozlišuje čtyři kategorie staveb: drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní. Až na drobné stavby je u každé vyžadováno povolení. Kompletní rozdělení si můžete přečíst přímo v přílohách 1 až 3 nového stavebního zákona, my se však zaměříme na stavby, se kterými se jako běžný stavebník setkáte nejčastěji.

Na velikosti záleží

Při dodržení zákonem daných parametrů patří mezi jednoduché a drobné stavby i ty, které běžně tvoří příslušenství rodinného domu, například samostatně stojící garáž, skleník či plot. Kategorie stavby má totiž vliv na to, jaké dokumenty musíte jako stavebník stavebnímu úřadu předložit, zda potřebujete povolení záměru nebo jestli musíte stavbu zkolaudovat. Většina stavebníků se setká pouze s drobnými nebo jednoduchými stavbami. Do jaké kategorie jednotlivé stavby patří, si ale musíte zjistit sami, ideálně u stavebního úřadu. Na velikosti staveb v případě zařazení do jednotlivých kategorií velmi záleží. Například plot do výšky dvou metrů mezi pozemky, které nejsou veřejným prostranstvím (za veřejné prostranství se považuje i veřejně přístupná pozemní komunikace) a které se nachází v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, nevyžaduje povolení záměru. Můžete si ho tedy postavit sami za stavebního dozoru. V případě překročení těchto parametrů se ale oplocení dostává do kategorie ostatních staveb, které vyžadují povolení, projektovou dokumentaci, práci stavebního podnikatele a následně i kolaudaci.
 
Stavební úřad vám také sdělí, zda k těmto stavbám budete potřebovat povolení. Až na drobné stavby (např. nepodsklepený skleník do 40 mdo výšky 5 m, udržovací práce nebo menší stavební úpravy) je povolení potřeba u každé kategorie. Přehled požadavků na povolení záměru a dokumentaci u běžných vybraných staveb najdete níže v přehledné tabulce.Rozhodnutí o stavbě 1. Rozhodnutí o stavbě
Šipka