Příprava žádosti

Příprava žádosti

Dát dohromady celou žádost bylo v minulosti pro každého stavebníka utrpením. Obíhání úřadů a shánění razítek se zdálo nekonečné. Teď už ale bude možné získat elektronicky a přes jedinou elektronickou platformu velkou část potřebných dokumentů. Na vás už jen zůstane obstarání dokumentací (přes projektanta) a případných souhlasů sousedů se stavbou nebo souhlas vlastníka pozemku.

Pokud spotřebujete povolení (to zjistíte po prvním kontaktu od stavebního úřadu – osobně, telefonicky nebo elektronicky), je třeba si nejdříve zajistit zpracování dokumentace.
 
Jak má vypadat dokumentace?

Pro stavbu rodinného domu vám postačí dokumentace jednoduchých staveb. Tato dokumentace je jedním ze zásadních dokumentů, který je nezbytné při žádosti o povolení stavby rodinného domu předložit. Protože se jedná o stavbu pro bydlení, zpracovává ji pouze autorizovaná osoba – projektant, který ji prostřednictvím Portálu stavebníka (základní rozhraní pro elektronickou komunikaci se stavebním úřadem) nahraje do Evidence elektronických dokumentací. Dokumentaci vytváří ve spolupráci s dotčenými orgány.

Pro stavbu garáže (pokud splní stanovené parametry – viz. tabulka) postačí dokumentace jednoduché stavby a nejsou pro ni stanoveny požadavky na jejího zpracovatele.

Dokumentace jednoduché stavby obsahuje tyto dokumenty:

  1. průvodní list,
  2. souhrnná technická zpráva,
  3. situační výkresy,
  4. výkresová dokumentace.

Po nahrání dokumentace do systému můžete požádat o vyjádření, koordinovaná vyjádření nebo závazná stanoviska neintegrovaných dotčených orgánů. Dotčené orgány je dodají do 30 dní od podání žádosti, případně do 60 dní, pokud je třeba ohledání na místě nebo ve zvlášť složitém případě. Vyjádření, koordinovaná vyjádření nebo závazná stanoviska pak přiložíte k žádosti. V případě, že nechcete o tyto podklady žádat sami, obstará si je stavební úřad.

Dalším podkladem je vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení. I zde vám pomůže digitalizace a o vyjádření si můžete jednoduše zažádat prostřednictvím Portálu stavebníka.

V případě drobných staveb, jako je například skleník, bazén a oplocení (při dodržení konkrétních parametrů), již není třeba se stavebním úřadem dále komunikovat a může se začít stavět.