O NIP

Národní investiční plán ČR je přehled investičních oblastí, který vzniká jako zastřešující dokument Ministerstva pro místní rozvoj s cílem rámcově popsat investiční priority ČR na desetileté období tak, abychom v rámci investiční politiky začali respektovat odborná multioborová kritéria, která významně překračují rámec zvoleného období a jako taková dávají jednotlivým investorům, a to jak veřejným, tak i privátním, jasnou dlouhodobou vizi, jak bude konstruována investiční aktivita v dlouhodobém horizontu. Národní investiční plán si klade za cíl nastavit dlouhodobě udržitelná transparentní pravidla pro veřejné investování, než že by diktoval konkrétní investice. 

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena