Financování

NIP není a priory navázaný na konkrétní zdroj financování. V současné době jsou primárních zdrojem financování prostředky z dotačních titulů jak na národní, tak na evropské úrovni. Zároveň dochází k hledání nových způsobů financování a k hledání nových finančních prostředků vzhledem ke změnám v oblasti evropského dotačního financování. Kromě konkrétních národních a evropských dotačních titulů je možné projekty financovat za pomoci metody PPP.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena