Statutární města

NIP > Data a analýzy > Statutární města

 
Kategorie Velikost výdajů (mil. Kč, vč. DPH) Typové projekty
Doprava 81 592,9 Výstavba či rekonstrukce silnic a parkovacích kapacit. Projekty efektivní mobility a moderního řízení dopravy ve městě
Školství 5 993,1 Výstavba a rekonstrukce školních budov. Modernizace vybavení škol. Kultivace vzdělávacího ekosystému
Zdravotnictví 4 577,0 Rozšiřování a rekonstrukcezdravotnických zařízení. Modernizace přístrojového vybavení
Kultura 19 105,0 Výstavba či rekonstrukce divadel, kin, muzeí, domů kultury a obnova památek
Občanská infrastruktura 52 466,7 Výstavba bydlení, domovů pro seniory, rekonstrukce úřadů, E-government, obnova technické infrastruktury
Životní prostředí 51 882,8 Přechod k uhlíkové neutralitě, energetická efektivita budov. Projekty reflektující změnu klimatu a ochranu přírody
Podpora ekonomické aktivity 13 519,1 Výstavba podnikatelských zón či coworkingových center. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Měkké projekty na podporu podnikání
Šport a rekreace 26 826,1 Výstavba a rekonstrukce sportovišť
Celkem 255 962,8  

 

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena