Kraje

NIP > Data a analýzy > Kraje


 
Kategorie
Velikost výdajů
(mil. Kč, vč. DPH)
Typové projekty
Doprava 394 021,3 Silnice II. a III. třídy, obchvaty, železnice
Školství 27 276,5 Rekonstrukce, modernizace a vybavení SŠ
Zdravotnictví 66 380,8 Rekonstrukce, modernizace a zvětšování kapacit nemocnic, přístrojové vybavení
Kultura 33 970,7 Výstavba či rekonstrukce divadel, kin, muzeí, domů kultury a obnova památek
Občanská infrastruktura 149 683,5 Projekty zlepšující kontakt státní správy a občana. Revitalizace veřejného prostoru, pomoc slabším skupinám obyvatelstva
Životní prostředí 75 242,9 Snižování energetické náročnosti budov, úspora energie, ochrana přírody.
Podpora ekonomické aktivity 22 263,4 Podpora tvorby inovací, vědecko technické parky, péče o investory.
Šport a rekreace 16 287,4 Výstavba a rekonstrukce sportovišť
Celkem 785 126,5  


 

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena