Projektové záměry

Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2021 spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), který umožní průběžný sběr a správu projektových záměrů, které vznikají v území, a jejich uchovávání v rámci jednoho centrálního systému. Vznikne tak obsáhlý zdroj informací pro stát i regiony pro nastavení vhodné a efektivní regionální politiky.

ISPZ > Projektové záměry

Přihlášení do systému

Informační systém projektových záměrů (ISPZ) je dostupný na adrese projektovezamery.cz. Přihlášení je možné prostřednictvím autentizačních a autorizačních systémů státní správy: Informačního systému datových schránek (ISDS), Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA) a Jednotného identitního prostoru (JIP). Registrace uživatelů a nastavení účtů probíhá v těchto systémech. Přístupové údaje do nich, lze následně použít pro vstup do Informačního systému projektových záměrů. V případě přístupu přes JIP, prosím, napište na ispz@mmr.cz pro zpřístupnění rolí k ISPZ.


Odkaz na systém pro sběr projektových záměrů v Moravskoslezském kraji


Proč systém vznikl?

Obce, města, kraje a další subjekty jsou opakovaně tázány různými státními institucemi a dalšími aktéry na své priority, plány a připravené projekty. Sesbíraná data často nebývají systematicky zpracována a zanalyzována, výsledky nejsou zveřejňovány a často není potřeba sběru informací ani náležitě odůvodněna.  Nedochází ke sdílení sesbíraných dat mezi jednotlivými institucemi.

Pro koho je to určené?

Informační systém je primárně určen pro sběr projektových záměrů obcí, krajů a jimi zřizovaných organizací a orgánů státní správy atd., ale své projektové záměry může vložit kdokoliv (tzv. jakýkoliv ekonomický subjekt nebo fyzická osoba).

Co systém přinese?

Vznikne jednotný a přehledný informační systém pro dlouhodobý sběr a průběžnou správu projektových záměrů, který sníží byrokratickou zátěž a přinese kvalitní a jednotná data. Tyto aktuální informace, vložené soukromým i veřejným sektorem, budou dále zpracovávány pro účely tvorby strategií, analýz a nastavení cílů regionální a dotační politiky.
Informace ze systému budou ve zjednodušené podobě poskytována formou open dat široké veřejnosti v části Data a analýzy tohoto webu. Kdokoliv se může dozvědět, že se v jeho městě plánuje nový depozitář, cyklistický velodrom, rekonstrukce požární stanice nebo rozšíření stávajících sociálních služeb.

Jaké bude mít systém výhody?

  • Informační systém bude tvořen i samostatnými krajskými databázemi, spravovanými na úrovni krajů ze strany Regionálních stálých konferencí (kromě Hl.m. Prahy). Prostřednictvím systému získají kraje a RSK nástroj, který jim umožní přístup k jednotlivým projektovým záměrům ze svého území a jejich správě. Mohou tak na základě dat lépe sledovat potřeby území, sestavit plán rozvoje kraje, nastavit krajskou dotační politiku či zpracovat Regionální akční plány.
  • Stát využije data pro monitoring absorpční kapacity a připravenosti projektů. Na základě těchto dat bude moci vhodně nastavit dotační politiku a také se zaměřit se, témata, jejichž podpora je v území potřebná, ale zatím pro ně neexistuje vhodný nástroj pro podporu.
  • Velké projekty budou ze systému přebírány do Národního investičního plánu, vznikajícího Národní plánu obnovy, budou vstupem pro mapování absorpční kapacity pro aktivity akčního plánu Strategie regionálního rozvoje a dalších strategických dokumentů na úrovni vlády a regionů.

Vyplnění projektového záměru je prý složité?

Vůbec ne, je to naprosto snadné, opravdu! Údaje se zadávají do přehledného formuláře, většinou se hodnota vybírá z číselníku nebo se volby "zatrhávají". U položek je k dispozici "íčko" obsahující detailnější popis položky. Veškeré Vaše záznamy se zobrazují v přehledném seznamu.

Jaký bude další vývoj systému?

  • Jedním z cílů je zajistit informační servis, který upozorní zadavatele záměrů na vyhlašované výzvy odpovídajících jejich projektovým záměrům.
  •  Systém nabídne příležitosti na propojení s dalšími analytickými nástroji.

Na koho se v případě potřeby obrátit?

  • V případě technických problémů, zřizovování přístupů prostřednictvím JIP, hromadných importů dat se obracejte na ispz@mmr.cz.
  • Primarní kontaktním místem jsou sekretariáty Regionálních stálých konferencí
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj  - vlastní systém na sběr PZ
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena