Odbor kabinetu

Odbor kabinetu zejména zajišťuje a zpracovává analýzy, přípravu podkladů, stanovisek, strategických a koncepčních materiálů pro ministra. Zabezpečuje provázanost strategického zaměření s ostatními orgány veřejné správy v rámci i vně ministerstva.

Mgr. Matouš Vanča

Ředitel odboru
Tel.: +420 224 861 650

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena