Odbor stavebního řádu

Odbor stavebního řádu vykonává zejména funkci ústředního správního úřadu ve věcech územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění a také funkci obecného stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Ing. Žanet Hadžić

Ředitelka odboru
Tel.: +420 224 862 381

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena