Přípravný výbor Konference "HABITAT" III.

Oficiální přípravný proces třetí celosvětové konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“ řídil (podle rozhodnutí Valného shromáždění OSN) tzv. Přípravný výbor (Preparatory Committee - tzv. PrepCom) prostřednictvím celkem tří oficiálních jednání; v čele se zvoleným 10členným Byrem (jehož součástí je i ČR). PrepCom1 se konal v září 2014 v New Yorku, PrepCom2 v dubnu 2015 v Keni v Nairobi (sídle UN-Habitat) a třetí a poslední PrepCom3 se konal v červenci 2016 v Indonésii ve městě Surabaya.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena