Spolupráce v rámci EU

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR plní funkci centrálního koordinátora využívání fondů Evropské unie v České republice. Fondy EU zahrnují širokou škálu finančních nástrojů a slouží především k podpoře hospodářského růstu členských zemí, zlepšování vzdělanosti jejich obyvatel a snižování sociálních nerovností. Nejvýznamnější politikou Evropské unie je, spolu se společnou zemědělskou politikou, kohezní politika – politika soudržnosti. Jejím cílem je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti za účelem harmonického vývoje Evropské unie, která na ni vynakládá více než třetinu svého společného rozpočtu. V programovém období 2014-2020 jsou pro kohezní politiku vyhrazeny prostředky (pro všechny členské státy Evropské unie) v celkové výši 351,85 mld. €.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena