Evropská unie > Národní plán obnovy > 1. výzva - vytvoření agendového informačního systému (1.6.2)

1. výzva - Vytvoření agendového informačního systému (AIS)

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, vlastník komponenty Národního plánu obnovy, vyhlašuje 1. výzvu subkomponenty 1.6.2 - Vytvoření agendového informačního systému (AIS). Výzva je určena pro jednoho žadatele - Ministerstvo pro místní rozvoj.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena